תו איכות השירות בתחבורה הציבורית: בסיס הנתונים

כותב הפרסום: 
תחבורה היום ומחר
שנה: 
2015
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

בסיס הנתונים המלא המהווה תשתית לתו איכות השירות בתחבורה הציבורית בישראל