נגישות המידע לתכנון נסיעה והתמצאות בתחבורה הציבורית

כותב הפרסום: 
עומר גדיש
שנה: 
2015
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
הפרסום: 

כדי לנסוע באופן עצמאי בתחבורה הציבורית נזדקק למידע לגבי הנסיעה, צריך לדעת איפה לחכות לאוטובוס, על איזה קו לעלות, איפה לרדת ואיך להגיע משם אל היעד.

בפרק זה נסביר איפה אפשר למצוא את כל המידע שצריך בשביל לנסוע בתחבורה הציבורית.

מקורות מידע לצורך תכנון נסיעה:

אם נרצה לנסוע למקום שעוד לא היינו בו, נצטרך לחפש מידע כדי לתכנן את הנסיעה. את המידע אפשר להשיג באתרי אינטרנט, מוקדים טלפוניים, באפליקציות ובדלפקי מידע בתחנות מרכזיות.

אנשים הנעים בכיסא גלגלים צריכים לוודא שהמסלול המתוכנן כולל רק אמצעי נסיעה נגישים. 

אם נרצה לנסוע בתחבורה ציבורית למקום שטרם היינו בו, נצטרך לאסוף מידע כדי לתכנן את הנסיעה. נצטרך לדעת איזה קו לקחת, באיזו תחנה אנחנו עולים עליו, מה לוח הזמנים ולבסוף באיזו תחנה לרדת.

את המידע הדרוש לצורך תכנון נסיעה ניתן לקבל במוקדים הטלפוניים ובאתרי האינטרנט של המפעילים השונים, במוקד הטלפוני או באתר מרכז המידע הארצי של משרד התחבורה, באפליקציות אותן ניתן להוריד לסמארטפון וכן בדלפקי המודיעין בתחנות המרכזיות.

באמצעות אתר פורטל קווי התחבורה בישראל של משרד התחבורה, ניתן לראות האם קווי האוטובוס המוצעים הינם נגישים. בחלון "לוח הזמנים" שנפתח לאחר חיפוש נסיעה, ישנה עמודה שבו מופיע סמל הנגישות הבינ"ל עבור קו נגיש או ריבוע ריק עבור קו שאינו נגיש. הפורטל מספק מידע על כל קווי התחבורה הציבורית בארץ וברכבת ישראל, ומאפשר לשלב ביניהם כדי לתכנן מסלול נסיעה נוח ומהיר.

פורטל קווי התחבורה בישראל:

www.bus.gov.il   טלפון: 8787*

מלבד הפורטל, ישנם אתרי אינטרנט ומוקדי מידע של מפעילי התחבורה הציבורית השונים, כאשר כל אחד מהמפעילים מספק מידע רק על הקווים אותם הוא מפעיל.

פירוט אתרי האינטרנט, מוקדי המידע הטלפוניים של מפעילי התחבורה הציבורית השונים וכן מספר אפליקציות נבחרות לתכנון נסיעה נמצא בנספח 2 בסוף החוברת.

כחלק מפעילות תכנית "גלגלי צפון ודרום", יוקם מוקד סיוע טלפוני אשר יעזור בבניית תכנית נסיעה לאנשים עם מוגבלויות בהתאם ללוחות הזמנים והקווים, בהזמנה מוקדמת של כרטיסי נסיעה, בתיאום נסיעה נגישה ברכבת ובמידע על זכאויות להנחה. כמו כן, המוקד יעניק סיוע ראשוני בהגשת תלונות והצעות ייעול.

מידע בתחנת האוטובוס:

השלטים בתחנת האוטובוס מספקים מידע על הקווים העוברים בתחנה ועל סביבת התחנה. בשלט שמעל התחנה קו נגיש יסומן בסמל הנגישות. בכל תחנה יהיו שלטים המיועדים ללקויי ראיה ועיוורים.

המידע לנוסע הממתין בתחנה מהווה מרכיב מרכזי בשירות הניתן לכלל משתמשי התחבורה הציבורית ובתוכם  כמובן אנשים עם מוגבלות. ההנחיות המעודכנות של משרד התחבורה[1], קובעות כי כל מפעיל תחבורה ציבורית יקבל אחריות על אזור גיאוגרפי (ללא תלות באזורים בהם הוא מפעיל קווי שירות), ויציב בכל תחנות האוטובוס באזור אחריותו שילוט הכולל תרשים תחנות הקו, זמני מתן השירות, תדירות הקו ודרכי התקשרות עם המפעיל ועם מרכז המידע הארצי. המפעיל מחויב לוודא, אחת לחודש לפחות, את תקינותם ועדכניותם של המפה והשילוט שהוצבו.

תפקידה של הרשות המקומית, כמי שאחראית על תחנות האוטובוס בתחומה, הוא להציב את מתקן המידע (הבסיס לשלט) בתחנה כאשר הצבת השלט עצמו ותוכן המידע הינם באחריות מפעילי התחבורה הציבורית. על הרשות המקומית מוטל לעקוב ולהתריע במידת הצורך בפני המפעילים ומשרד התחבורה על איכות השילוט והמידע הנמצא בתחנות.

הצבת שלט אלקטרוני ובו מידע בזמן אמת עבור הנוסעים הינו באחריות הרשות המקומית, כאשר משרד התחבורה נושא בחלק מעלות ההתקנה.

 

הנחיות משרד התחבורה מפרטות את המידע שצריך להיות על גבי השילוט הסטטי בתחנות האוטובוס:

שלט מעל התחנה (תמרור 505)[2]:

שלט זה מסמן תחנת אוטובוסים ציבוריים וצריך להיות מוצב בכל תחנת אוטובוס. ימוקם מעל סככת ההמתנה, במידה ואין סככת המתנה ימוקם השלט על גבי עמוד.

הכיתוב בשלט יהיה בצבע שחור על רקע השלט הצהוב. תוכן השלט יכלול את מספרי הקווים שעוצרים בתחנה ואת יעדיהם הסופיים.

קווים נגישים יסומנו בסמל הנגישות הבינלאומי

קווים המובילים לתחנת רכבת יסומנו בסמל "רכבת"

קווי לילה יסומנו בסמל המתאים.  

מצידו השני של התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה האנגלית.

שלט בתוך התחנה[3]:

1. שלט צבעוני המוצב על גב סככת ההמתנה מצידה הפנימי. על השלט מוצג מידע אודות שם התחנה, הקווים העוצרים בתחנה, לוח זמנים , מסלול הקו, רשימת התחנות בקו ומפת התמצאות של אזור התחנה.

מלבד שלט זה, מפעיל קו השירות חייב להתקין שני סוגי שלטים המיועדים ללקויי ראיה עם פרטי הקו ויעד הנסיעה:

1. שלט בכתב גדול ושחור על רקע צהוב.

2.  שלט מישוש ובו מידע בכתב מובלט וכתב ברייל.

שלט אלקטרוני[4]:

לצד שילוט סטטי, יוצג בתחנות נבחרות (אשר ייקבעו ע"י המפקח על התעבורה)  גם שילוט אלקטרוני (מכונה גם 'שילוט מתחלף'), שיציג מידע בזמן אמת על הגעת האוטובוסים. הקמת התשתיות הנדרשות להצבת השילוט האלקטרוני, תחזוקתן והסדרת הספקת החשמל לשם הפעלתן, יעשו באחריותה ובמימונה של הרשות המקומית. משרד התחבורה יישא באחריות ויממן את אספקת השילוט האלקטרוני עצמו, הצבתו ותחזוקתו השוטפת. משרד התחבורה מוכן להשתתף בהוצאות החיבור של העמוד לשילוט, לחשמל ישיר.

מטרתו של השלט האלקטרוני בתחנה היא להציג מידע בזמן אמת לציבור.

המידע בשלט יסודר בשלושה טורים. מעל הטור הימני, יוצג סמל של אוטובוס ומתחתיו יוצגו מספרי הקווים. מעל הטור האמצעי ,המציג את יעדי הנסיעה ,יוצג סמל בצורת חץ. מעל הטור השמאלי, המציג את זמן ההגעה המשוער ,יוצג סמל בצורת שעון.

בתחנת אוטובוס, השלט יוצב על גבי עמוד מחוץ לסככה, בצד שממנו מגיע האוטובוס כשהצד המציג את התוכן מכוון כלפי הנוסעים. ברציפי הרכבת הקלה, השלט יוצב  בניצב לרציף, בצורה המציגה את התוכן כלפי הנוסעים.   השלט ימוקם כך שלא יפריע למעבר חופשי במדרכה או ברציף.

השלט יכלול אמצעי טכנולוגי המאפשר העברת מידע קולי לעיוורים וכבדי ראייה. המידע הקולי שיועבר יכלול את מספר הקו וזמן ההגעה המשוער ,לכל הנסיעות בטווח החיזוי, בשפות עברית וערבית . הכריזה תופעל באמצעות לחצן שיותקן על העמוד עליו מוצב השלט.

נגישות מידע הניתן בתחנה מרכזית או בתחנת רכבת ("מתקן מרכזי")[5]:

כמו כל שירות הניתן בתחנה מרכזית או תחנת רכבת, גם מידע הניתן בתחנה צריך להיות נגיש לכל הנוסעים. כל אמצעי מידע יינתן בצורה שתהיה נגישה לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות.

·          מידע הניתן לציבור במיתקן מרכזי על לוחות זמנים, יעדי נסיעה, נגישות קווי שירות באוטובוסים, רכבות, כלי שיט או כלי טיס וכיוצא בזה, יימסר גם באמצעות טלפון ופקס ויופק גם בכתב מוגדל.

·         בכל עמדת מודיעין, קופה או עמדת שירות מאוישת במיתקן מרכזי, יימצאו נייר וכלי כתיבה לשימוש אנשים בעלי לקות שמיעה.

·         לוחות המידע האלקטרוניים במיתקן, יציגו את המידע בתווים שאינם נעים על פני הלוח, כאשר התווים יהיו בצבע צהוב על רקע כהה.

·         מערכת הכריזה תפיק שמע בעוצמה הגבוהה מרמת הרעש הסביבתי ב-15 דציבלים לפחות.

·         מערכות התרעה על מצבי חירום, יפיקו בזמן ההתרעה אותות התרעה שמיעתיים וחזותיים.

·         בכל אזור במיתקן המרכזי בו יש עמדת מודיעין, קופה או עמדת שירות המשמשים למתן שירות הקשור לתחבורה ציבורית, תוקצה לפחות עמדה אחת שתעמוד בכל דרישות הנגישות.

עמדה נגישה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

1) מסומנת בסמל הנגישות הבינלאומי.

2) נגישה לאדם הנע בכיסא גלגלים.

3) הותקנה בה מערכת עזר לתקשורת הכוללת:

(א)  מיקרופון לשימוש על ידי נותן השירות, ורמקול חיצוני הפונה לכיוון מקבל השירות.

(ב)  שפופרת עם סליל הרשאה (Audio Induction Loop) המתאימה למשתמשים הנעזרים במכשירי שמיעה בעלי מתג T" " ( (telecoil, ועם מגבר להגברת עוצמת הקול.

4) בעמדת מודיעין יותקנו גם זמזם המשמיע צליל בתדירות נמוכה ומשטחי צבע הנוגד את סביבתו.

מכונה אוטומטית למתן שירות:         

·         הוצבה במיתקן מרכזי מכונה אוטומטית המשמשת לקבלת מידע תחבורתי או מכונה להנפקת כרטיסים, לפחות מכונה אוטומטית אחת באזור שבו היא הוצבה, תהיה נגישה לאדם הנע בכיסא גלגלים

·         במכונה האוטומטית יותקנו הוראות שימוש בכתב מישושי ובמידת הצורך גם בכתב ברייל.

 

מידע על גבי כלי התחבורה:

על האוטובוס והרכבת עצמם יש מידע שעוזר להתמצאות בזמן הנסיעה. על גבי אמצעי התחבורה יופיעו מספר הקו ויעד הנסיעה. בתוך אמצעי הנסיעה יש מערכת כריזה ושילוט אלקטרוני שעוזרים להבין איפה אנחנו נמצאים ומתי צריך לרדת. 

מידע על גבי האוטובוס[6]:

·         על חזית האוטובוס יותקן שלט מספר הקו ויעד הנסיעה. הכיתוב יהיה בצהוב על רקע שחור לא מבריק.

·         שלט מספר הקו יותקן גם בצד האוטובוס הפונה למדרכה ובאחורי האוטובוס; השלטים יותקנו מאחורי חלון שקוף ויוארו בזמן תאורה.

·         האוטובוס יצויד במערכת כריזה פנימית וחיצונית ואמצעים חזותיים (שילוט אלקטרוני) ברורים המציינים את מספר הקו, יעדו ואת התחנות.

מידע בקרון הנגיש ברכבת הבין עירונית:

·         יותקנו בקרון אמצעים קוליים למתן מידע על התחנות שבקו הנסיעה ולהודעות חירום בזמן אמת.

·         יותקנו בקרון אמצעים חזותיים (שלט אלקטרוני), למתן מידע על התחנות שבקו הנסיעה.

מידע על גבי הרכבת הקלה[7]:

·         בחזית הקרון הראשון, בצדו האחורי של הקרון האחרון ובדפנות כל הקרונות הפונים לרציף בסמוך לדלתות הכניסה, יצוינו שם הקו, מספרו ויעדו בספרות ואותיות בניגוד חזותי לרקע

·         אותות מערכות ההתרעה על מצבי חירום, פתחי יציאת החירום וכל מערכת התרעה וחירום אחרת ברכבת המקומית יהיו שמיעתיים וחזותיים.

·         בכל קרון, תהיה מערכת כריזה פנימית אוטומטית שתודיע בקצב איטי וברור לקראת העצירה ליד הרציף על התחנה הקרובה, ואחרי היציאה מהתחנה על התחנה הבאה.

·         מערכת הכריזה תפיק שמע בעוצמה ברמה סבירה, כך שאדם עם שמיעה סבירה יכול לשמוע.

·         בכל קרון, יותקן שילוט אלקטרוני של שמות התחנות שבקו הנסיעה, והיעד הסופי.

·         שם תחנת העצירה הקרובה יוצג בקצב מובן בתוך הקרון מיד לאחר עזיבת התחנה הקודמת וזמן סביר לפני עצירת הקרון בתחנה הבאה, וככל הניתן באותו זמן של הכריזה הקולית.

·         במידה ובתחנה עובר יותר מקו אחד – יצוין יעד הרכבת באופן קולי וחזותי בעת עצירת הרכבת.[1] חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 98), התשע"א-2010 – זמין באתר תחבורה היום ומחר> פרסומים> http://www.transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/tikun98_0.pdf

[2] תקנות והנחיות להצבת תמרורים, משרד התחבורה, 2010. זמין ב-http://www.news1.co.il/uploadFiles/56057155132294.pdf

[3] אוגדן הנחיות להצבת שילוט סטאטי בתחנות אוטובוס, גרסה 1.5, משרד התחבורה, פברואר 2015. זמין באתר משרד התחבורה-  http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2319:pub-trn-silut&catid=84:pub-trn-anhayot&Itemid=303

[4] הנחיות פונקציונליות לתכנון שילוט מתחלף בתחבורה ציבורית, גירסה 8.0, אוגוסט 2014. זמין באתר משרד התחבורה- http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=2241:pub-trn-shilut&catid=84:pub-trn-anhayot&Itemid=303&lang_ovrrde=ENG

[5] תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003

[6] תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003

[7] תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (תיקון-רכבת מקומית), התשע"ד–2014