קורס הכשרה לאנשים עם מוגבלויות לניידות עצמאית בתחבורה ציבורית