מצגת מכנס פעילים 2.5.14 - מרכז לזכויות חברתיות, שדרות

כותב הפרסום: 
עמית כיטאין - רכז עבודה קהילתית במז"ח
שנה: 
2014
הפרסום: 

מצגת זו הוצגה בכנס הארצי לפעילי תחבורה ציבורית ב-2.5.2014.

תיעוד מלא של ההרצאה ניתן למצוא בספריית הוידאו באתר.