מכרז להפעלת שירותי תחבורה ציבורית - אשכול חשמונאים, חלק ד' - מפרט טכני והגדרת הדרישות התפעוליות

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מכרז חשמונאים חלק ד' - מפרט טכני והגדרת הדרישות התפעוליות - גרסה  מעודכנת