מכרז להפעלת שירותי תחבורה ציבורית - אשכול חדרה נתניה, חלק ד' - מפרט טכני והגדרת הדרישות התפעוליות

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מכרז חדרה נתניה - חלק ד' - מפרט טכני והגדרת הדרישות התפעוליות