הוראות נוהל פנימיות לטיפול בתלונות ציבור, מתוך דוח תלונות הציבור למשרד התחבורה 2012

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
תגיות: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
הפרסום: 

הוראות נוהל פנימיות לטיפול בתלונות ציבור, מתוך דוח תלונות הציבור למשרד התחבורה 2012, התפרסם  דצמבר 2013