תחנות האוטובוס במרחב העירוני - מדריך לרשויות מקומיות ולמתכננים

כותב הפרסום: 
אנה בילצקי, רינת טל, תמר קינן
שנה: 
2014
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מדריך המאגד לראשונה את כל ההנחיות והתקנות הרלוונטיות לגבי אלמנטים בנגישות סביבת התחנה ותכנון מבנה התחנה, שהאחריות להקמתם ותחזוקתם נמצאית בידי העירייה.

מטרת המדריך זה לסייע לרשויות המקומיות להנגיש את תחנות האוטובוס וסביבתן במכלול האמצעים, על מנת שיתאפשר לאוטובוסים לעמוד בצמוד למדרכה, ולנוסעים להגיע לתחנה בבטחה, לשהות בה בנוחות ולעלות לאוטובוס במהירות.