יישום תקנות הנגישות בתל אביב - מצגת

כותב הפרסום: 
צפריר קסלר - מנהל אגף דרכים ומאור, עיריית תל אביב
שנה: 
2014
הפרסום: 

המצגת הוצגה בסמינר מהנדסי ערים 2014