נגישות בסביבת תחנת האוטובוס - מצגת

כותב הפרסום: 
יעל רנדר-אלבז - מתכננת תחבורה ציבורית
שנה: 
2014
הפרסום: 

המצגת הוצגה בסמינר מהנדסי ערים 2014