עתידנות בתחבורה - ערב עיון של אגודת איל"ת בשיתוף עם מכללת אפקה - תכנית מפורטת

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
אגודת איל"ת
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

תכנית מפורטת של יום העיון, ומפת הגעה למתחם