תחבורה, חברה ומיגדר: הנסיעה לעבודה

כותב הפרסום: 
אורנה בלומן
שנה: 
2007
הגוף המפרסם: 
פורום נשים לתקציב הוגן
הפרסום: 

מאמר המבוסס על הרצאה שהוכנה על ידי ד"ר אורנה בלומן עבור פורום נשים לתקציב הוגן והוצגה בפני הוועדה לרפורמה בתחבורה הציבורית במשרד התחבורה ביוני, 2007. מטרת ההרצאה היתה להראות את ההבניה החברתית בכלל, והמיגדרית בפרט, של התחבורה העירונית, תוך התמקדות בצרכים התעסוקתיים של נשים.