יוזמות של שוויון מגדרי בתכנון תחבורה: סקירת ספרות

כותב הפרסום: 
יעל חסון ומריאנה פולבוי
שנה: 
2011
הגוף המפרסם: 
פורום נשים לתקציב הוגן
הפרסום: 

נייר עמדה של פורום נשים לתקציב הוגן הסוקר מגמות ויוזמות עכשויות בתכנון ויישום של מדיניות תחבורה מפרספקטיבה מגדרית