טופס בקשת הצטרפות לעמותה

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

אנו מזמינים פעילים ותומכים שלנו שמעוניינים להעמיק את מעורבותם, להצטרף כחברים בעמותה.

מצורף טופס בקשת הצטרפות כחבר בעמותת 'תחבורה היום ומחר'.

יש להחזיר לנו טופס זה במייל transport@transportation.org.il, ניתן גם לכתוב את הדברים בגוף המייל.

 

לכבוד: הוועד המנהל, עמותת תחבורה היום ומחר

אני (שם ותעודת זהות) מבקש להיות חבר בעמותת תחבורה היום ומחר.

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.

אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של העמותה.

בברכה,

שם

טלפון

אימייל

כתובת מגורים 

 

מטרות העמותה  http://www.transportation.org.il/sites/default/files/rishum-amuta.jpg

תקנון   http://www.transportation.org.il/sites/default/files/takanon-amuta.pdf