מכתב לוועדת העורכים של תמ"א 42

כותב הפרסום: 
ראשי ארגוני התחבורה
שנה: 
2013
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מכתב מהארגונים: אדם טבע ודין, תחבורה היום ומחר, 15 דקות, ארגון נוסעי התחבורה הציבורית, לעירית שפרבר, יו"ר וועדת העורכים של תמ"א 42 - תכנית מתאר ארצית לתחבורה.