The walkable city - הרצאה מצולמת של TED

כותב הפרסום: 
Jeff Speck
שנה: 
2013
תגיות: 
הגוף המפרסם: 
TED
הפרסום: 

הרצאה אודות הפיכתה של העיר נעימה ונגישה יותר להליכה ברגל, כאמצעי להפחתת הנסיעה ברכב הפרטי.