דוחות בקרה על פעילות מפעילי תחבורה ציבורית (דוחות ריבה) - פרסומים מלאים

כותב הפרסום: 
ריבה יחזקאל ושות'
שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
ריבה יחזקאל ושות'
הפרסום: 

להלן קישורים לדוחות המלאים, 2010-2013

2010  
חציון א' (1-6/10) חציון ב' (7-12/10)
דו"ח בקרה חצי שנתי דו"ח בקרה חצי שנתי
דו"ח בקרה חצי שנתי - נתונים גולמיים דו"ח בקרה חצי שנתי - נתונים גולמיים
דו"ח בקרה לפי אשכולות דו"ח בקרה לפי אשכולות
דו"ח בקרה לפי אשכולות - נתונים גולמיים דו"ח בקרה לפי אשכולות - נתונים גולמיים
   
2011  
חציון א' (1-6/11) חציון ב' (7-12/11)
דו"ח בקרה חצי שנתי דו"ח בקרה חצי שנתי
דו"ח בקרה חצי שנתי - נתונים גולמיים דו"ח בקרה חצי שנתי - נתונים גולמיים
דו"ח בקרה לפי אשכולות דו"ח בקרה לפי אשכולות
דו"ח בקרה לפי אשכולות - נתונים גולמיים דו"ח בקרה לפי אשכולות - נתונים גולמיים
   
2012  
חציון א' (1-6/12) חציון ב' (7-12/12)
דו"ח בקרה חצי שנתי דו"ח בקרה חצי שנתי
דו"ח בקרה חצי שנתי - נתונים גולמיים דו"ח בקרה חצי שנתי - נתונים גולמיים
דו"ח בקרה לפי אשכולות דו"ח בקרה לפי אשכולות - אגד ואגד תעבורה
דו"ח בקרה לפי אשכולות - נתונים גולמיים דו"ח בקרה לפי אשכולות - מפעילים שאינם אגד
  דו"ח בקרה לפי אשכולות - נתונים גולמיים
2013  
חציון א' (1-6/13)  
דו"ח בקרה חצי שנתי לפי אשכולות, באתר משרד התחבורה