סוגיות לשיפור סביבת תחנת האוטובוס - תשובת עיריית תל אביב למכתבנו

כותב הפרסום: 
ד"ר בני מאור ואדריכל יואב דוד
שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
עיריית תל אביב
הפרסום: 

תשובה למכתבנו המכיל המלצות בנוגע לסוגיות נגישות ומידע בסביבת תחנת האוטובוס, שנשלח בעקבות סיור בתחנות האוטובוס בשיתוף עיריית תל אביב.

ניתן לקרוא את המכתב המקורי כאן.