הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ועדה לתחבורה ציבורית וממונה תחבורה ציבורית)

כותב הפרסום: 
הח"כים: דב חנין, יריב לוין, משה גפני, תמר זנדברג
שנה: 
2013
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

יוזמים: ח"כ דב חנין, ח"כ יריב לוין, ח"כ משה גפני וח"כ תמר זנדברג