השתלמות למועמדים בבחירות המקומיות בנושא תחבורה בת קיימא - חיפה

שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
פורום ארגוני התחבורה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הזמנה להשתלמות בחיפה.