תשובת "סופרבוס" למכתב על יישום חוק המידע על שירותי תחבורה ציבורית

שנה: 
2013
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

פורום ארגוני התחבורה שלח מכתב למפעילי התחבורה הציבורית, בנוגע ליישום חוק המידע על שירותי תחבורה ציבורית - תיקון לפקודת התעבורה (מס' 98) התש"ע-2010.

במכתב, ביקשנו מהמפעילים לעדכן אודות הפעולות שננקטו על ידם עד כה לשם יישום החוק, והיקפן.

מצורפת תשובתו של מר אייל ווקס, מנכ"ל "סופרבוס", למכתבנו.