התנגדות חברות התחבורה הציבורית לפרסום דוחות ריבה

שנה: 
2011
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
הפרסום: 

לאחר חקיקת חוק המידע בתחבורה הציבורית (תיקון 98 לפקודת התעבורה) התקבלו פניות במשרד התחבורה לפרסום דוחות ריבה, המבקרים את מפעילות התחבורה הציבורית. בקובץ מצורפות התנגדויות החברות השונות לפרסום הדוחות בתרוצים שונים, כפי שנשלחו למשרד התחבורה.