דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת - שרותי הבקרה על מפעילי התחבורה הציבורית

₪0
תאריך: 
שני, 6 מאי, 2013 - 10:00
מקום האירוע: 
הכנסת
ללא הרשמה

דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת על הבקרה של מפעילי התחבורה הציבורית, ביוזמת ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה.

 

מוזמנים לדיון:

משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, אגף החשבת הכללית, מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי, חברת ריבה יחזקאל ושות' יועצים להנדסה תעשייה, ניהול ובקרה, חברות להפעלת  תחבורה ציבורית, ארגונים לקידום התחבורה הציבורית, התאחדות הסטודנטים, התנועה לחופש המידע, ארגוני צרכנים