סיכום סמינר מהנדסי ערים 2013

שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

כרבע מיליארד ש"ח יושקעו בתוך 3 שנים בעיר אשדוד במסגרת זכייתה בקול קורא של משרד התחבורה לרשויות המקומיות. הקול הקורא הזמין הרשויות להכין הצעה לתוכנית השקעות תחבורתית בתחומן
שתהפוך את העיר למודל לתחבורה בת קיימא. בנוסף להצעת העיר אשדוד שזכתה, הגישו עוד 16 ערים הצעות שבהן הושקעה עבודה רבה והן מציעות תפיסה תכנונית עירונית ותחבורתית העולה בקנה אחד עם החזון של תחבורה היום ומחר. לפיכך מטרתנו בסמינר הייתה לקדם את מימוש התוכניות, באמצעות קידום שיח קונקרטי בין משרד התחבורה, אנשי מקצוע ונציגי הרשויות המקומיות בנוגע ליישום מרכיבי התוכניות ועקרונות קיימות תחבורתית.

אנו מודים לכל הדוברים, המנחים ויושבי-הראש של השולחנות העגולים על עבודת ההכנה המשמעותית שנעשתה והביאה להצלחת הסמינר. כמו כן תודה לכל המשתתפים שלקחו חלק ותרמו לדיונים הפורים.