רגישויות סביבתיות בתוואי הרכבת לאילת

כותב הפרסום: 
אסף צוער
שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
רשות הטבע והגנים