תקציב משרד התחבורה והורדת יוקר המחיה במו"מ הקואליציוני

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
פורום ארגוני תחבורה
הפרסום: 

לאחר הבחירות לכנסת ה-19 פונה פורום ארגוני התחבורה אל חברי הכנסת הנבחרים לפעול בקרב מקבלי ההחלטות במו"מ הקואליציוני להציב דרישה נחרצת וברורה לשינוי מגמת ההשקעות בפיתוח התחבורה, כך שתינתן עדיפות ברורה לקידום תחבורה ציבורית, בדגש על פתרונות ישימים אשר תועלתם לשיפור התחבורה הציבורית מוכחת.