הוראות למלווים - ביה"ס אמירים בנימינה

שנה: 
2013
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
צוות אמירים בדרך
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הוראות להורים המלווים את הורי התלמידים ההולכים לביה"ס.