חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965

שנה: 
1965
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד הפנים