תחבורה ציבורית בשבת - גילוי דעת

כותב הפרסום: 
ועד מנהל תחבורה היום ומחר
שנה: 
2012
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
הפרסום: 

 

ארגון תחבורה היום ומחר תומך ביוזמה של מועצת עירית תל אביב לקיים בשבתות קווי תחבורה ציבורית בתל אביב.

כיום, ללא קיום תחבורה ציבורית בשבתות, נשללת מאוכלוסיות שאינן נוהגות או שאין ברשותן מכוניות, יכולת הניידות, במחיר סביר. כתוצאה נפגעת יכולתן למעורבות חברתית.  יש בכך ההדרה חברתית ואפליה של אוכלוסיות קשישים, צעירים ומשפחות שידן אינה משגת לרכוש מכוניות.

לכן,  אנו רואים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבתות פעולה התורמת להעצמת הצדק החברתי בקרב שכבות האוכלוסייה אשר כיום נאלצות להשתמש בשרותי מוניות יקרים או לוותר על פעילויות חברתיות מסוימות.

אנו סבורים שמודל התחבורה של חיפה צריך להיות דוגמה לחיקוי בכל עיר בישראל.  כידוע בחיפה קיימת מאז ומתמיד תחבורה ציבורית בשבתות ועיר זאת היא מופת של חיים משותפים בהרמוניה של מגוון אוכלוסיות.