מגיעים לעבודה בירוק

הנסיעות העיקריות איתן המשק צריך להתמודד בניהול התחבורה הן הנסיעות היומיות לעבודה. המשק הישראלי סופג נזקים של מיליארדי שקלים מדי שנה כתוצאה מעומסי התנועה הגורמים לאובדן שעות עבודה, זיהום אוויר, פגיעה בבריאות הציבור ועוד. על המשק להציע פתרונות להפחתת הגודש, הזיהום והזמן האבוד, והיום ברור לכולם כי הפיתרון הישן של הרחבת רשת הכבישים כבר אינו רלוונטי. 

 

פרויקט 'מגיעים לעבודה בירוק' עוסק בעידוד מעסיקים להכנת תוכניות תחבורה לעובדיהם ובמקביל בהפחתת התמריצים לשימוש ברכב הפרטי הנהוגים כיום בישראל. ברמת המדיניות, ארגון תחבורה היום ומחר פועל לשינוי מדיניות המיסוי המתמרצת שימוש ברכב חברה, ולשינוי מבנה השכר של עובדי מדינה הכולל כיום מרכיב מרכזי של אחזקת רכב. במסגרת הפרויקט הארגון עורך מחקרים, כותב חוות דעת, מארגן מפגשים וכנסים, ורותם את בעלי העניין הרלוונטיים להשפעה על מקבלי ההחלטות.

 

הארגון פרסם את המדריך למעסיקים, המהווה ארגז כלים ראשון מסוגו בישראל למעסיקים המעוניינים לעודד אמצעים אלטרנטיביים להגעה לעבודה, ללא תלות במדיניות הממשלתית. המעסיקים בישראל מפנימים כיום כי כחלק מהאחריות החברתית-סביבתית של החברה, מי שרוצה להיות ירוק באמת מעודד את העובדים שלו להגיע לעבודה בירוק. בין המעסיקים הגדולים במשק המצויים בתהליך הכנת תוכניות תחבורה לעובדיהם: בנק הפועלים, חברת החשמל, אינטל, אלביט, אפלייד מטיריאלס ואחרים.
 

הארגון פרסם לראשונה בישראל את המדריך למעסיקים, כיצד להוציא לפועל תוכנית תחבורה לעובדיהם.
 

 

המדריך למעסיקים

שותפים:

car2go
Comuto
ברומפטון
גודוויז'ן
חן אופן