סרטונים של מפגש למידה בנושא תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

05/09/2018     אודיטוריום רמת הנדיב

חזרה לדף האירוע

"תוך כדי תנועה" דברי פתיחה של נעמי אפל

מפגש למידה "תוך כדי תנועה"- דברי פתיחה של נעמי אפל מנהלת השותפות לקיימות איזורת

"תוך כדי תנועה" דבריה של ורד איל סלדינגר

"תוך כדי תנועה" דבריה של ורד איל סלדינגר יועצת סביבתית

"תוך כדי תנועה" דבריה של יעל לביא אפרת

"תוך כדי תנועה" דבריה של יעל לביא אפרת- רכזת שמירת טבע במחוז חיפה, החברה להגנת הטבע.

"תוך כדי תנועה" דבריה של תמר קינן

 

 

"תוך כדי תנועה" דבריה של תמר קינן מנהלת תחבורה היום ומחר

"תוך כדי תנועה" דבריו של ג'ואי מאיר

"תוך כדי תנועה" דבריו של ג'ואי מאיר- קווים, מנהל תפעול אשכול צפון

"תוך כדי תנועה" דבריו של ד"ר יואב לרמן

"תוך כדי תנועה" דבריו של ד"ר יואב לרמן צמיחה מושכלת בבקעת הנדיב

"תוך כדי תנועה" דבריו של יותם אביזוהר

"תוך כדי תנועה" דבריו של יותם אביזוהר מנכ"ל ישראל בשביל אופניים