מפגש: כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות 7.7.22