מפגש ראשון באשכול השרון עם רפרנטים לתחבורה 3.2.2020