Video GalleriesBack to Home Page
פורום רשויות ערביות באשכול השרון- פגישה עם אסף כהנא 28.7.20

 

 

פגישת פורום רשויות ערביות באשכול השרון עם אסף כהנא מנתיבי איילון. 28/7/2020

פורום רשויות ערביות באשכול השרון - פגישה עם עמאר רשרש

 

 

הצגת סקר מיזם תחבורה- פורום הרשויות הערביות באשכול השרון

 

 

מפגש פורום תחבורה באשכול השרון: תחבורה גמישה 21.7.2020

 

 

מפגש 6 פורום רשויות ערביות באשכול השרון 12.7.2020

 

 

 

מפגש 6 פורום רשויות ערביות באשכול השרון 12.7. 2020

מפגש שבילי אופניים ופתרונות טקטיים ברשויות אשכול השרון 16.6.2020

 

 

מפגש שבילי אופניים ופתרונות טקטיים ברשויות אשכול השרון 16.6.2020

תשתיות תחבורתיות ליישובי הערבים 2020-2030 - גל רגב מתוקי, נתיבי איילון 16.6.2020

 

 

פגישת רשויות ערביות עם גל רגב מתוקי, נתיבי איילון: תשתיות תחבורתיות ליישובי הערבים 2020-2030 - גל רגב מתוקי, נתיבי איילון

מפגש: פתרונות טקטיים - תחבורה בימי קורונה 18.5.2020

 

 

הדרכה- תכנון תחבורה באשכול השרון- 7.5.2020

 

 

מדיניות עירונית לתחבורה שיתופית - תמר קינן, מנכ״לית ׳תחבורה היום ומחר׳ , שותפה למיזם

 

 

הילה חדד, ראש מנהלת פרוייקטים, משרד התחבורה

 

 

קארפול - מאפיינים להצלחת נסיעות שיתופיות. שרון שושני, ניהול משאבי טבע וסביבה, אוני׳ חיפה

 

 

תחבורה שיתופית בהרצליה - עו״ד אהוד לזר, סמנכ״ל עיריית הרצליה

 

 

תוכנית חניוני קארפול בתחנות הרכבת - חני פרבר, מנהל תכנון ופיתוח תשתיות, משרד התחבורה

 

 

תושבים לוקחים אחריות, קבוצת קארפול זכרון יעקב - מירי גבאי, מנהלת קבוצת קארפול זכרון יעקב

 

 

רכב שיתופי חשמלי בנתניה - אלון אופיר ומוטי פנסחי, עיריית נתניה

 

 

מיזם We Bus לשיתוף נסיעות במוניות - גלעד ישראלי, מנכ״ל We Bus

 

 

מיזם We.Ride - יאיר ברזילי, החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

 

 

ראיון אישי - ארז לזובר, מנכ״ל החברה לפיתוח הרצליה בע״מ

 

 

עידוד מסיעות משותפות באמצעות Waze carpool - נעם רשף, מנהל שיתופי פעולה וייז קארפול ישראל

 

 

תחבורה שיתופית כאמצעי להפחתת בעלות על רכב פרטי - עומר שוהם, סמנכ״ל פיתוח עסקי, CAR2GO

 

 

עודד גולדשטיין, ראש תחום חשבונאות וכספים, חברת דן: שירות 'Bubble Dan'

 

 

גיא שר, מנכ"ל פעילות עסקית VIA ישראל: טכנולוגיה בשירות התחבורה הציבורית

 

 

רפי סער- ראש עיריית כפר סבא 19.6.19

דבריו של רפי סער (ראש עיריית כפר סבא), פורום ראשי ערים 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

תמי גבראילי- מנהלת מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון 19.6.19

דבריה של תמי גבריאלי (מנהלת מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון), פורום ראשי ערים 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

יעקב זיגדון- מנכ"ל עיריית חדרה 19.6.19

דבריו של יעקב זיגדון (מנכ"ל עיריית חדרה),, מתוך פורום ראשי ערים 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

אהוד לזר-עיריית הרצליה 19.6.19

 

 

דבריו של אהוד לזר (עיריית הרצליה), מתוך פורום ראשי ערים 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

עילאי הרסגור-הנדין - עיריית כפר סבא 19.6.19

 

 

דבריו של עילאי הרסגור-הנדין (עיריית כפר סבא), מתוך פורום ראשי ערים 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

אלי דלל- סגן ראש עיריית נתניה 19.6.19

 

 

דבריו של אלי דלל (סגן ראש עיריית נתניה), מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

מרוות עווידה- עיריית טייבה 19.6.19

 

 

דבריה של מרוות עווידה (עיריית טייבה), מתוך פורום ראשי ערים 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

גיל קרומר- משרד התחבורה 19.6.19

דבריו של גיל קרומר (משרד התחבורה), בנושא  שיפור תחבורה מקיימת בערי השרון, צעדים אופרטיביים עד 2020, מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

האלה נטור מחמוד רשיד עודה- עיריית קלאנסווה 19.6.19

 

 

האלה נטור מחמוד רשיד עודה- עיריית קלאנסווה, מתוך פורום ראשי ערים 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

רחלי רוזנזפט- מנהלת תחום שילוב מערכי תחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית 19.6.19

דבריה של רחלי רוזנזפט (מנהלת תחום שילוב מערכי תחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית), בנושא שיפור תחבורה מקיימת בערי השרון, צעדים אופרטיביים עד 2020, מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

סיוון הנדל- מנהלת מערך פיתוח התח"צ ליישובי החברה הערבית, עבור משרד התחבורה 19.6.19

 

 

דבריה של סיוון הנדל (מנהלת מערך פיתוח התח"צ ליישובי החברה הערבית, עבור משרד התחבורה), בנושא שיפור תחבורה מקיימת בערי השרון, צעדים אופרטיביים עד 2020, מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

יורם שיפטן- מכון לחקר התחבורה, הטכניון, יו"ר וועדה מייעצת למיזם 19.6.19

דבריו של יורם שיפטן (מכון לחקר התחבורה, הטכניון, יו"ר וועדה מייעצת למיזם), בנושא סיכום צעדים משותפים להמשך, מתוך פורום רשויות 3#- מיזם תחבורה בערי השרון.

יעל גולדשטין- קשרי קהילה, נתיבי איילון 19.6.2019

 

 

דבריה של יעל גולדשטין (קשרי קהילה, נתיבי איילון), בנושא  שיפור תחבורה מקיימת בערי השרון, צעדים אופרטיביים עד 2020 מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

 

 

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: אלון אופיר, מנהל עיר חכמה עיריית נתניה אין צפיות

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: עדי קרני, ראש אגף מהיר לעיר, נתיבי איילון

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: בעז הירש, סמנכ"ל נוסעים, רכבת ישראל

פורום רשויות 2#- נעה אבירם, מנהלת אגף הפעלה ורישוי. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה

פורום רשויות 2#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: פאנל בכירי רשויות בשרון

פורום רשויות 2#- ד"ר אילת גלצור, המכון לחקר התחבורה בטכניון- ממצאי הסקר התחבורתי הגדול בשרון

פורום רשויות 2#- תמי גבריאלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מנהלת המיזם - הצגת המיזם

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה -דיון - צרכים משותפים לרשויות במיזם

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה -דיון - צרכים משותפים לרשויות במיזם

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ (2)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ (2)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ (1)

 

 

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - נעה סגל ליפשיץ

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - ד”ר בקי שליסלברג

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה - ד”ר בקי שליסלברג

 

 
מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (6)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (6)

 

 
מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (5)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (5)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (4)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (4)

 

 
מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (3)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (3)

 

 
מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (2)

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון - מפגש השקה. פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (2)

 

 
מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. פאנל (1)

 

 

פאנל: אתגרים והזדמנויות בקידום תחבורה מקיימת בשרון (1)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - ענת צ'רבינסקי (2)

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - ענת צ’רבינסקי (1)

 

 

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - ד”ר אילת גלצור

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה. צביקה צרפתי - ראש העיר כפר סבא

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - תמי גבריאלי: הצגת המיזם

 

 

 

מיזם תחבורה מקיימת - מפגש השקה - תמי גבריאלי: הצגת המיזם