גלריית סרטונים

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: טקס נהג מצטיין

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
טקס נהג מצטיין

 

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר דניאל מלצר, אגף התקציבים, משרד האוצר

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר דניאל מלצר, אגף התקציבים, משרד האוצר
תקציב המדינה

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר רועי אלבז, מנכ״ל חברת פנגו

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר רועי אלבז, מנכ״ל חברת פנגו
תחבורה היברידית- שילוב של תחבורה ציבורית, רכב פרטי ונסיעות שיתופיות

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, ממונה על תחום התחבורה

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, ממונה על תחום התחבורה
תפקיד הרשויות המקומיות בקידום תחבורה ציבורית

 

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: גב׳ ירדן גבאי, מנהלת תחום מחקר, תחבורה היום ומחר

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
גב׳ ירדן גבאי, מנהלת תחום מחקר, תחבורה היום ומחר
מצב התחבורה בהיבט המגדרי במטרופולין תל אביב

 

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר יעקב נתניהו, ראש הראשות הארצית לתחבורה ציבורית

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר יעקב נתניהו, ראש הראשות הארצית לתחבורה ציבורית
היעדים של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית לשנה הקרובה

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר יורי ברונשטיין, סמנכ״ל מטה ופרוייקטים, חברת דן

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר יורי ברונשטיין, סמנכ״ל מטה ופרוייקטים, חברת דן
שיתוף פעולה מערכתי להחזרת האמון של הנוסעים והנוסעות

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר שי קדם, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר שי קדם, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה
קישוריות מרחבית למערכת הסעת המונים ותחנות עתירות נוסעים

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר גלעד ריקלין, סמנכ״ל כספים חברת אגד

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר גלעד ריקלין, סמנכ״ל כספים חברת אגד
איך גורמים למר ישראל ישראלי להעדיף שימוש בתחבורה ציבורית על פני שימוש ברכב הפרטי

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר מעוז ינון , פעיל חברתי בתחום התחבורה ״בארכבת״

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר מעוז ינון , פעיל חברתי בתחום התחבורה ״בארכבת״
דגשים כיצד להחזיר את הנוסעים והאמון שלהם למערכת התחבורה הציבורית

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר אריק סיני, סמנכ״ל קווים

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר אריק סיני, סמנכ״ל קווים
כיצד לשפר את מעמד הנהגים בתחבורה הציבורית

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: גב׳ עדי קרני, סמנכ״לית מהיר לעיר, חברת נתיבי איילון

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
גב׳ עדי קרני, סמנכ״לית מהיר לעיר, חברת נתיבי איילון
אתגר קידום תחבורה ציבורית לקראת בחירות ברשויות המקומיות

الصفحات