גלריית סרטונים

ניר סהר - תפקיד איגודי ערים במדידה והפחתת זיהום אוויר מתחבורה

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
ניר סהר - תפקיד איגודי ערים במדידה והפחתת זיהום אוויר מתחבורה

שרון שושני תבורי - תחבורה שיתופית כבסיס לשוויון הזדמנויות

כנס צדק סביבתי בתחבורה- מכללת כנרת 28.11.21
שרון שושני תבורי - תחבורה שיתופית כבסיס לשוויון הזדמנויות

תמר קינן - דברי פתיחה

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת
תמר קינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר

פרופ' אברהם שיצר

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
פרופ' אברהם שיצר, דיקן הפקולטה להנדסה, המכללה האקדמית כנרת
חבר בועד המהל של ארגון תחבורה היום ומחר

בועז יוסף - יו"ר הוועדה הממונה, ראש עירית טבריה

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
בועז יוסף - יו"ר הוועדה הממונה, ראש עירית טבריה

פרופ' חיים אבירם - שילוב היבטים סביבתיים וגלובלים בכלכלת תחבורה

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
פרופ' חיים אבירם - שילוב היבטים סביבתיים וגלובלים בכלכלת תחבורה

ד"ר ליעד אורתר - לקחים מחשבות וכיווני פעולה בעקבות ועידת האקלים בגלזגו

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
ד"ר ליעד אורתר - לקחים מחשבות וכיווני פעולה בעקבות ועידת האקלים בגלזגו

פרופ' קרל מרטנס - צדק תחבורתי כבסיס לשוויון הזדמנויות

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
פרופ' קרל מרטנס - צדק תחבורתי כבסיס לשוויון הזדמנויות

תמר קינן - צדק סביבתי רב גילאי בתחבורה

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
תמר קינן - צדק סביבתי רב גילאי בתחבורה

פרופ' ואפא אליאס - תחבורה ונשים ערביות

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
פרופ' ואפא אליאס - תחבורה ונשים ערביות

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק ב

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק ב'
11.11.21

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק א

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק א
11.11.21

الصفحات