גלריית סרטונים

אסף כהנא - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

אסף כהנא - ראש אגף תחבורה ציבורית בחברת נתיבי איילון - שם ההרצאה: תקצוב וקידום מתקני תחבורה ציבורית

עמית וינר -קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

 קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

עמית וינר - חברת נתיבי איילון - שם ההרצאה: השקעה ממשלתית בתשתיות לאוטובוסים חשמליים

לבנה קורדובה - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

לבנה קורדובה - מנהלת מערך הניטור במשרד להגנת הסביבה - שם ההרצאה: ניטור זיהום אוויר מתחבורה בישראל

נחמן שלף - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

נחמן שלף - מומחה לניתוח מערכות תחבורה - שם ההרצאה: "מנתח תחבורה לישראל": כלי לניהול רמת שירות של התחבורה הציבורית ברמה מוניציפלית

אביב שטרן - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

אביב שטרן - דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב - שם ההרצאה: מיפוי נגישות לתחנות הרכבת

חיים אבירם - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

פרופ' חיים אבירם - י"ור תחבורה היום ומחר- שם ההרצאה: תחבורה בת קיימא כמנוף לעיר משגשגת 

טלי ארקושין - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות 

מפגש 1  1.7.2021 - בסיסי מידע תחבורתיים ממשלתים לצורכי הרשויות המקומיות: התאמת נתוני מערכת חצב, סקרי הלמ"ס ונתוני אגף תכנון ומדידה לצורכי הרשות המקומית.  שם ההרצאה: מידע חדש בנושא תחבורה באתר הלמ"ס

טלי ארקושין - מנהלת אגף תכנון ומדידה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - שם ההרצאה: מטרות ויעדים של הרשות הארצית לתחבורה הציבורית לצורכי תכנון ברמה מוניציפלית/ איתור מידע לצורכי תכנון

אורית ילון שוקרון- קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות 

מפגש 1  1.7.2021 - בסיסי מידע תחבורתיים ממשלתים לצורכי הרשויות המקומיות: התאמת נתוני מערכת חצב, סקרי הלמ"ס ונתוני אגף תכנון ומדידה לצורכי הרשות המקומית.  שם ההרצאה: מידע חדש בנושא תחבורה באתר הלמ"ס

אורית איילון-שוקרון - ראש תחום תחבורה ותקשורת וסגנית מנהלת אגף בכיר תשתית כלכלה בהלמ"ס - שם ההרצאה: מידע חדש בנושא תחבורה באתר הלמ"ס
 

עופר גולד - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות 

 

מפגש 1  1.7.2021 - בסיסי מידע תחבורתיים ממשלתים לצורכי הרשויות המקומיות: התאמת נתוני מערכת חצב, סקרי הלמ"ס ונתוני אגף תכנון ומדידה לצורכי הרשות המקומית. 

עופר גולד - מנהל מערכת GIS משרד התחבורה - שם ההרצאה: מערכת חצב מידע תחבורתי לצורכי תכנון ברמה המקומית

פרופ"ח קרל מרטנס - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

 יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
פרופ"ח קרל מרטנס - צדק תחבורתי

אייל סנטו - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
אייל סנטו - עירוניות טקטית ככלי התערבות במרחב: מאפיינים, מקרי בוחן בארץ ובעולם

ניר קפלן - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
ניר קפלן - דפוסי הליכה במטרופולין תל אביב: ממצאים אמפיריים והשלכות תכנוניות עבור טווחי זמן הליכה

الصفحات