פרסומים של מפגש למידה שני בנושא תחבורה ציבורית בישובים ערביים

16/07/2019     בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב, רחוב ג'ורג' וייז, מול שער 14 של האוניברסיטה