פרסומים של מפגש ראשון- מפגשי למידה בנושא תחבורה למתקדמים

02/04/2019     משרדי עמותת "מרחב", שדרות יהודית 33, תל אביב.