פרסומים של יום עיון בנושא :השלכות עידן הרכב האוטומטי על שימושי הקרקע והתכנון העירוני

09/10/2018     סינמטק תל אביב

שם כותב הפרסום שנהמיון בסדר עולה הגוף המפרסם הורד פרסום
פרופ' יורם שיפטן - השפעת הרכב האוטומטי על הרגלי הנסיעה פרופ' יורם שיפטן 2018
סקר בעלי עניין בנושא ניהול תחבורה בעולם של רכב אוטונומי בישראל זאב שדמי, תמר קינן, יורם שפטן 2018 יחידת המדען הראשי, משרד התחבורה
עלמה צור רביבו- ערים בעידן הרכב האוטונומי עלמא צור רביבו 2018
ד"ר חנן גבאי- ניידות כשירות ד"ר חנן גבאי 2018 האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה
גולן בן דור- סימולציית חדירת רכב אוטונומי כאמצעי נסיעה במטרופולין ת"א גולן בן דור 2018
זאב שדמי- נסיעות שיתופיות, אידיאליזציה ומציאות זאב שדמי 2018 PDF icon zeev_shadmi.pdf
דניאלה פז ארז - תחבורה חכמה והשלכותיה על התכנון העירוני דניאלה פז ארז 2018
פרופ' קארל מרטנס - צדק תחבורתי בעידן הרכב האוטומטי פרופ קארל מרטנס 2018
ד"ר ניר שרב - מדיניות וטכנולוגיה ד"ר ניר שרב 2018
יהושע (שוקי) כהן - שימוש מיטבי ברכב האוטונומי כאמצעי ניידות עתידי עיקרי יהושע (שוקי) כהן 2018
נחמן שלף - מכוניות אוטונומיות: הזדמנות להשיב את הרחובות לאנשים נחמן שלף 2018
פרופ' הלל בר גרא - תכנון עירוני רובוסטי עבור עידן הנהיגה האוטומטית פרופ' הלל בר גרא 2018
ד"ר אלכס ורבקל - אורבניזם בעידן הרכב האוטונומי ד"ר אלכס ורבקל 2018
אדר' עודד קוטוק - תרחישים שונים לתכנון אורבני אדר' עודד קוטוק 2018