ניידות לכולם- מתווה אדם טבע ודין

כותב הפרסום: 
עו"ד עמית ברכה
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
אדם טבע ודין
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתו של עו"ד עמית ברכה מתוך כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות