הרשמה לאירוע - דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת - שרותי הבקרה על מפעילי התחבורה הציבורית

דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת על הבקרה של מפעילי התחבורה הציבורית, ביוזמת ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה.

 

מוזמנים לדיון:

משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, אגף החשבת הכללית, מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי, חברת ריבה יחזקאל ושות' יועצים להנדסה תעשייה, ניהול ובקרה, חברות להפעלת  תחבורה ציבורית, ארגונים לקידום התחבורה הציבורית, התאחדות הסטודנטים, התנועה לחופש המידע, ארגוני צרכנים

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.