פרסומים של השתלמויות למועמדים לרשויות המקומיות בקידום תחבורה בת קיימא

26/06/2013     בית קרן היינריך בל, רח' הר סיני 1 ת"א