פרסומים של מעמד הולכי הרגל במרחב הציבורי

02/06/2011     בית פליציה בלומנטל , תל אביב