גלריית סרטונים

סיוון הנדל- מנהלת מערך פיתוח התח"צ ליישובי החברה הערבית, עבור משרד התחבורה 19.6.19

דבריה של סיוון הנדל (מנהלת מערך פיתוח התח"צ ליישובי החברה הערבית, עבור משרד התחבורה), בנושא שיפור תחבורה מקיימת בערי השרון, צעדים אופרטיביים עד 2020, מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

יורם שיפטן- מכון לחקר התחבורה, הטכניון, יו"ר וועדה מייעצת למיזם 19.6.19

דבריו של יורם שיפטן (מכון לחקר התחבורה, הטכניון, יו"ר וועדה מייעצת למיזם), בנושא סיכום צעדים משותפים להמשך, מתוך פורום רשויות 3#- מיזם תחבורה בערי השרון.

יעל גולדשטין- קשרי קהילה, נתיבי איילון 19.6.2019

דבריה של יעל גולדשטין (קשרי קהילה, נתיבי איילון), בנושא  שיפור תחבורה מקיימת בערי השרון, צעדים אופרטיביים עד 2020 מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

 

 

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: אלון אופיר, מנהל עיר חכמה עיריית נתניה אין צפיות
פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: עדי קרני, ראש אגף מהיר לעיר, נתיבי איילון
פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: בעז הירש, סמנכ"ל נוסעים, רכבת ישראל
פורום רשויות 2#- נעה אבירם, מנהלת אגף הפעלה ורישוי. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה
פורום רשויות 2#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: פאנל בכירי רשויות בשרון
פורום רשויות 2#- ד"ר אילת גלצור, המכון לחקר התחבורה בטכניון- ממצאי הסקר התחבורתי הגדול בשרון
פורום רשויות 2#- תמי גבריאלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מנהלת המיזם - הצגת המיזם
סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

רן שדמי- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק ב'

דבריו של רן שדמי, מנהל אגף בכיר כלכלת תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק ב'

עמודים