גלריית סרטונים

מנהלת העמותה תמר קינן מתארחת בתכנית על המשמר עם לינוי בר גפן- פרק 5- תחבורה ציבורית

תמר קינן מנהלת העמותה מתארחת בתכנית על המשמר עם לינוי בר גפן בערוץ כאן 11

21.11.2017

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - ח"כ דב חנין

ח"כ דב חנין

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - ח"כ יעל כהן פארן

ח"כ יעל כהן פארן

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - פאנל מומחים
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - הרצאתו של ד"ר יודן רופא
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - דברי פתיחה של פרופ' חיים אבירם ותמר קינן
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - דברי השר ישראל כץ
מפגש מומחים בנושא תמ"א 42
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: אירית לבהר גבאי
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: מושיק שיינברג
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: איתי גיל
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: קרן שווץ

עמודים