גלריית סרטונים

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: בעז הירש, סמנכ"ל נוסעים, רכבת ישראל
פורום רשויות 2#- נעה אבירם, מנהלת אגף הפעלה ורישוי. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה
פורום רשויות 2#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: פאנל בכירי רשויות בשרון
פורום רשויות 2#- ד"ר אילת גלצור, המכון לחקר התחבורה בטכניון- ממצאי הסקר התחבורתי הגדול בשרון
פורום רשויות 2#- תמי גבריאלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מנהלת המיזם - הצגת המיזם
סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

רן שדמי- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק ב'

דבריו של רן שדמי, מנהל אגף בכיר כלכלת תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק ב'

רן שדמי- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק א'

דבריו של רן שדמי, מנהל אגף בכיר כלכלת תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק א'

אריק סיני- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריו של אריק סיני, מנכ"ל חברת "קווים", מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

חגית נעלי יוסף- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריה של חגית נעלי יוסף, מנכ"לית viaplan וחברת וועד מנהל בתחבורה היום ומחר, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

ד"ר רוברט אסחק- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריו של ד"ר רוברט אסחק, יועץ תחבורה בכיר, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

אסף וסרצוג- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריו של אסף וסרצוג, רכז תחבורה באגף התקציבים של משרד האוצר, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

עמודים