גלריית סרטונים

יורם שיפטן- מכון לחקר התחבורה, הטכניון, יו"ר וועדה מייעצת למיזם 19.6.19

דבריו של יורם שיפטן (מכון לחקר התחבורה, הטכניון, יו"ר וועדה מייעצת למיזם), בנושא סיכום צעדים משותפים להמשך, מתוך פורום רשויות 3#- מיזם תחבורה בערי השרון.

יעל גולדשטין- קשרי קהילה, נתיבי איילון 19.6.2019

דבריה של יעל גולדשטין (קשרי קהילה, נתיבי איילון), בנושא  שיפור תחבורה מקיימת בערי השרון, צעדים אופרטיביים עד 2020 מתוך פורום ראשי רשויות 3#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון.

 

 

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: אלון אופיר, מנהל עיר חכמה עיריית נתניה אין צפיות
פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: עדי קרני, ראש אגף מהיר לעיר, נתיבי איילון
פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: בעז הירש, סמנכ"ל נוסעים, רכבת ישראל
פורום רשויות 2#- נעה אבירם, מנהלת אגף הפעלה ורישוי. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה
פורום רשויות 2#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: פאנל בכירי רשויות בשרון
פורום רשויות 2#- ד"ר אילת גלצור, המכון לחקר התחבורה בטכניון- ממצאי הסקר התחבורתי הגדול בשרון
פורום רשויות 2#- תמי גבריאלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מנהלת המיזם - הצגת המיזם
סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

רן שדמי- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק ב'

דבריו של רן שדמי, מנהל אגף בכיר כלכלת תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק ב'

רן שדמי- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק א'

דבריו של רן שדמי, מנהל אגף בכיר כלכלת תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק א'

עמודים