גלריית סרטונים

תומר שנהר- יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.21

יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.2021
תומר שנהר- תכנית עיר אוויר נקי בירושלים

ורד קריספין רמתי- יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.21

יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.2021
ורד קריספין רמתי- תכנית עיר אוויר נקי ת"א

יואב דנציגר- יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.21

יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.2021
יואב דנציגר- תכנית עיר אוויר נקי חיפה

דקלה בן יעקב- יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.21

יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.2021
דקלה בן יעקב - מדיניות ורגולציה בישראל

בסיסי מידע לתכנון וקבלת החלטות בתחום התחבורה בישראל- ירדן גבאי

ISTSC 2020 - Database for a Better Planning and Decision Making in the Israeli Transportation Sector

פורום רשויות ערביות באשכול השרון- פגישה עם אסף כהנא 28.7.20

פגישת פורום רשויות ערביות באשכול השרון עם אסף כהנא מנתיבי איילון. 28/7/2020

פורום רשויות ערביות באשכול השרון - פגישה עם עמאר רשרש
הצגת סקר מיזם תחבורה- פורום הרשויות הערביות באשכול השרון
מפגש פורום תחבורה באשכול השרון: תחבורה גמישה 21.7.2020
מפגש 6 פורום רשויות ערביות באשכול השרון 12.7.2020

 

מפגש 6 פורום רשויות ערביות באשכול השרון 12.7. 2020

מפגש שבילי אופניים ופתרונות טקטיים ברשויות אשכול השרון 16.6.2020

מפגש שבילי אופניים ופתרונות טקטיים ברשויות אשכול השרון 16.6.2020

תשתיות תחבורתיות ליישובי הערבים 2020-2030 - גל רגב מתוקי, נתיבי איילון 16.6.2020

פגישת רשויות ערביות עם גל רגב מתוקי, נתיבי איילון: תשתיות תחבורתיות ליישובי הערבים 2020-2030 - גל רגב מתוקי, נתיבי איילון

עמודים