גלריית סרטונים

סמינר מהנדסי ערים 2014 - שיקולים במיקום תחנת אוטובוס - יקי פרלשטיין

שיקולים במיקום תחנות אוטובוס

ייקי פרלשטיין - מפקח מחוז תל אביב והמרכז, משרד התחבורה

סמינר מהנדסי ערים 2014 - דברי פתיחה - תמר קינן וח"כ תמר זנדברג

תמר קינן - מנהלת תחבורה היום ומחר

ח"כ תמר זנדברג - יו"ר שותפה של השדולה לתחבורה בת קיימא

יום תחבורה ציבורית 2013 - ירון עברון, Moovit

יוזמות המגזר הפרטי לשירות - מגמות עתידיות

יום תחבורה ציבורית 2013 - הענקת תעודות הוקרה
יום תחבורה ציבורית 2013 - יהודה אלבז, מנהל אגף בכיר תחבורה ציבורית

יהודה אלבז מדבר על יוני שקד ז"ל

יום תחבורה ציבורית 2013 - בשיר גאווי, צעירי כפר קרע לשינוי

מודל להנעת הרשות המקומית לפעולה

יום תחבורה ציבורית 2013 - דרור גנון, סגן בכיר למפקח על התעבורה

יחסי הגומלין בין הרגולטור לחברה האזרחית

יום תחבורה ציבורית 2013 - ראז פרקר, רכזת פיתוח קהילתי בעיריית חיפה

תושבים משפיעים על תכנון התחבורה בחיפה

יום תחבורה ציבורית 2013 - עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע

שקיפות מידע ככלי לשיפור מתמיד

יום תחבורה ציבורית 2013 - יפתח מאס, מנכ"ל איקן מס בע"מ

מקומו של מערך השיווק בהכנסת שינויים בתחבורה הציבורית

יום תחבורה ציבורית 2013 - גילי קניגסבוך, מנהלת אגף פיקוח פיננסי כלכלי במשרד התחבורה

מגמות ושינויים בסובסידיה בתחבורה הציבורית

יום תחבורה ציבורית 2013 - ציון פת, מנכ"ל קווים

יחסי הגומלין בין המפעיל, משרד התחבורה ומייצגי ציבור הנוסעים

עמודים